ANDTerrain – Khảo sát địa hình và biên vẽ bản đồ

Phần mềm khảo sát địa hình và biên vẽ bản đồ ANDTerrain thuộc bộ giải pháp phần mềm khảo sát và thiết kế công trình ANDDesign đã được đăng ký bản quyền số 070/2010/QTG, chạy trong môi trường của AutoCAD200-AutoCAD2009 và tương thích với các hệ điều hành WinXP, Vista, Win7 và Win8 32 hoặc 64 bit có các tính năng chính sau:

• Tạo lập số liệu khảo sát địa hình từ sổ đo toàn đạc hoặc từ các tệp theo định dạng của nhiều loại máy toàn đạc điện tử, từ các tệp định dạng TXT…
• Bình sai lưới tọa độ.
• Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên từ sổ đo, bằng Microsoft Excel; đọc và xuất số liệu sang tệp định dạng *.ntd.
• Xây dựng mô hình địa hình số từ số liệu khảo sát, các tập điểm dựa trên cơ sở các đối tượng của AutoCAD, các tập điểm cao trình của bản vẽ NovaTDN, TKK-Pro, TOPO…
• Chuyển đổi các điểm cao trình của NovaTDN, TKK-Pro và RoadPlan sang thành điểm cao trình TIN của ANDDesign.
• Vẽ đường đồng mức từ mô hình địa hình số; làm trơn đường đồng mức qua đỉnh, cong tròn hoặc theo khoảng phân…
• Tạo tuyến khảo sát từ tệp số liệu trắc dọc trắc ngang, vạch tuyến trên mô hình địa hình với số liệu tự nhiên và địa chất được cập nhật từ tổng hợp nhiều mô hình địa hình số theo các phép toán khác nhau.
• Chèn ký hiệu theo mã địa vật trên bình đồ, trên trắc ngang thuận tiện theo định nghĩa của người dùng.
• Phát sinh cọc mới; hiệu chỉnh cọc và các điểm cao trình theo cọc thuận tiện.
• Nhập chiều dầy các lớp địa chất trên trắc dọc trắc ngang với số lượng lớp không hạn chế.
• Hiệu chỉnh, cập nhật số liệu tuyến khảo sát thuận tiện.
• Tạo, hiệu chỉnh và kết xuất bản vẽ trắc dọc, trắc ngang tự nhiên thuận lợi.
• Điền ký hiệu cầu cống trên tuyến và trên trắc dọc.
• Tự động cập nhật mọi sự thay đổi trong quá trình tạo lập hồ sơ; tra cứu số liệu thuận tiện.
• Kết xuất số liệu thiết kế như bảng tọa độ cọc, bảng cắm cong, bảng yếu tố cong… theo định dạng của người dùng.
• Trích từng đoạn tuyến, từng đoạn trắc dọc; thay đổi các mức so sánh khác nhau trên trắc dọc hoặc trắc ngang; thay đổi tỷ lệ trắc ngang theo khổ giấy cố định… để phục vụ công tác in ấn.
• Tạo lập bản đồ địa hình nhà cửa…
• Tạo lưới tọa độ, lưới phân mảnh bản đồ và kết xuất mảnh, phân mảnh bản đồ theo kiểu bản đồ xiên hoặc bản đồ thẳng.
• Nhiều tiện ích thiết kế khác.