ANDDesign Release 11 (Giao diện tiếng Việt và tiếng Anh)

Áp dụng cho tất cả người dùng có bản quyền ANDDesign R10, R11.

1. AndTerrain-Phần mềm khảo sát địa hình; 2. AndGeology-Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. AndRoad-Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. AndCanal-Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. AndLev-Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

 Chạy trong các môi trường AutoCAD: a)AutoCAD 2007…AutoCAD2009 – 32 bit; b)AutoCAD 2015 hoặc AutoCAD 2016 – 64 bit; c)AutoCAD 2021…AutoCAD 20224 – 64 bit.

Hướng dẫn cài đặt xem tại đây.

Bộ cài ANDDesign R11 khóa cứng (ACAD2015-2016;ACAD2021...2024 bản 64bit) Bộ cài ANDDesign R11 khóa cứng (AutoCAD2007...2009 bản 32 bit) Bản cập nhật ANDDesign Release 11 Phiên bản khóa cứng Bộ cài ANDDesign R11 học tập(ACAD2015-2016;ACAD2021...2024 bản 64bit) Bộ cài ANDDesign R11 bản học tập (AutoCAD2007...2009 bản 32 bit) Bản cập nhật ANDDesign Release 11 Phiên bản học tập

ANDDesign Version 7.6

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

 Thông tin về bản cập nhật xem tại đây.

Bộ cài ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng Bản cập nhật ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

ANDSim (bản thương mại) ANDSim (Education)

Driver cho khóa cứng ANDLock

Dùng cho hệ điều hành Windows các phiên bản:
• Windows 10  (x86 và x64)
• Windows 8.1 (x86 và x64)
• Windows 8     (x86 và x64)
• Windows 7     (x86 và x64)

Driver ANDLock Hướng dẫn cài đặt ANDLock

Tài liệu hướng dẫn ANDDesign

  • Sau khi cài đặt ANDDesign trong thư mục cài đặt có thư mục .Document chứa tài liệu help, tài liệu hướng dẫn sử dụng ANDDesign dưới dạng các bài giảng.
  • Video hướng dẫn xem tại đây.