Thông báo cập nhật mới nhất

Các bản cập nhật mới nhất sẽ được thông báo trong trang tin này, chi tiết hơn xin vào mục Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-12-2017
– Thay đổi chức năng Địa hình->Phụ trợ->Tra độ dốc thành Tra cứu và điền độ dốc-TDD cho phép người dùng có thể tra cứu và điền độ dốc cũng như cập nhật lại giá trị độ dốc theo mô hình địa hình và cao độ nút san lấp
-Bổ sung chức năng Tuyến->Kết xuất kết quả khảo sát->Thống kê vùng địa hình cho phép lập bảng thống kê các vùng địa hình dọc tuyến.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 đến ngày 14-12-2017
Trong bản mới có một số cập nhật sau:
– Bổ sung thêm phần khai báo Kênh và Cống dọc trong khai báo mmc cho phép khai các biến bề rộng đáy kênh, bờ kênh, mái taluy, rộng đáy cống hộp… và giá trị của chúng sẽ thay đổi khi thiết kế kênh, cống.
– Bổ sung chức năng Tuyến->Phụ trợ khảo sát tuyến->Khai báo và tạo vùng địa hình-VDH để có thể khai báo vùng hỏng mặt đường dọc tuyến.
Tuy nhiên chưa có chức năng thống kê, các bạn có mẫu bảng thống kê thì cho tôi xin.
-Hiệu chỉnh lại phần điền dốc dọc trên trắc dọc
-Các trắc dọc sau khi Điền thông số cong đứng-DCD sẽ được ghi nhớ theo trắc dọc được chọn điền nên nếu dùng lệnh VL thì các thông số cong đứng cũng sẽ được điền lại.
-Bổ sung phần diện tích khuôn trong Kiểm tra diện tích

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-07-2017 hồi 9h20 tối
– Cập nhật lại phép toán tổ hợp các đường theo thuật toán mới. Đề nghị mọi người test hộ xem có được không.
-Khắc phục lỗi thoát khi Gán… của lệnh HCMCGT

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 11-07-2017
– Bổ sung thêm chức năng kiểm tra các diện tích trắc ngang-KTCTN
-Bổ sung thêm Khai báo các tiếp đầu cọc đặc biệt-TDC
-Hiệu chỉnh lại lệnh Phát sinh cọc đặc biệt
-Hiệu chỉnh lại Đánh lại toàn bộ cọc trong đó có cho phép tạo tên cọc theo kiểu lý trình với tiếp đầu H
-Bổ sung cho chức năng Địa hìnhPhụ trợchèn địa vật theo mả hiệu cao trình – CDV thêm chèn địa vật theo Đặc tả
-Bổ sung thêm chức năng Địa hình->Cập nhật cao độ Polyline, khối theo MHĐH-ZTMH cho phép cập nhật cao độ địa hình vào thuộc tính của khối:

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 29-11-2015
– Thay đổi cơ bản giao diện nhập mẫu mặt cắt và xử lý tốc độ xây dựng mẫu mặt cắt để tiện lợi hơn cho người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *