Cập nhật ANDDesign v7.6 [trước ngày 04/2016]

ANDDesign phiên bản 7.6 có nhiều thay đổi về chất phần Tính toán san nền và bổ sung thêm nhiều chức năng khác cho ANDDesign. Đề nghị Quý Khách hàng cập nhật ngay.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 05-03-2016
-Sửa lỗi thoát của một số chức năng kết xuất bảng số liệu san nền sau khi có thêm mục lưới tự do

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 28-01-2016

Phiên bản này có 2 sự thay đổi cơ bản:
-Khi mở bản vẽ các mô hình địa hình sẽ không được tự động xây dựng lại để việc mở bản vẽ nhanh hơn. Nếu trong quá trình sử dụng các lệnh đòi hỏi cần chọn mô hình địa hình mà không có chúng trên bản vẽ hãy sử dụng lệnh XDMHDH tại menu Địa hình để xây dựng lại.

-Việc lưu trữ số liệu cọc được tối ưu hơn làm giảm đáng kể dung lượng lưu trữ của bản vẽ ANDDesign.

Phần san nền được bổ sung thêm:

-Lệnh tạo đường Polyline theo đường không đào không đắp của thửa-PLKDKD

-Thêm tùy chọn thể hiện Khối lượng đào, đắp và diện tích điền chung cho ký hiệu khối lượng đào đắp

Ngoài ra lệnh NCT cho phép nối theo số mã điểm tăng dần

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 18-01-2016
-Bổ sung thêm các chức năng cho phép tạo lưới san lấp tự do. Cụ thể xem tại andt.vn/forum/viewtopic.php

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 06-01-2016
– Hiệu chỉnh chức năng CN bao gồm cả BTSC đồng thời có tùy chọn Tạo Polyline các đoạn nối cho phép người dùng có thể kiểm tra đoạn chồng nối của các đỉnh cong liền kề.
-Bổ sung chức năng Mặt cắt->Diện tích trắc ngang->Kiểm tra diện tích điền-KTDT bằng việc vẽ các polyline màu trắng vùng diện tích có trong công thức điền khối lượng.

-Bổ sung chức năng Tiện ích->Copy đối tượng tới đỉnh giao các đường-CPTG.

-Bổ sung chức năng Tiện ích->Copy đối tượng tới vùng giao các đường-CPTVG.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 27-12-2015
– Hiệu chỉnh chức năng lật cạnh LC mô hình địa hình.

-Bổ sung chức năng vét hữu cơ ngang phẳng của phần san nền.

-Chuyển chức năng Tạo MHĐH từ cao độ nút lưới MHTCD sang cho chức năng Tạo và Hiệu MHĐH-LTG cho phép khi cao độ nút lưới san lấp thay đổi dẫn tới mô hình cũng được cập nhật khi chọn Tính&và vẽ lại của chức năng LTG.

-Bổ sung chức năng Tiện ích->Copy các đối tượng tới đỉnh Polyline-CPTD

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 10-12-2015
– Bổ sung thêm chức năng Thiết kế->Dịch chỉnh mặt cắt->Dịch chỉnh hai đường tiếp xúc đỉnh-DTXD cho phép xác định đường đỏ bù vênh tối thiểu.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 06-12-2015
– Thay đổi cơ bản giao diện nhập mẫu mặt cắt và xử lý tốc độ xây dựng mẫu mặt cắt để tiện lợi hơn cho người dùng. Đã khắc phục một số lỗi.
Chúng tôi đề nghị mọi người test kỹ và góp ý cho chúng tôi.

Lưu ý để chọn các mục ở tree view các bạn nhấn đúp chuột trái.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 07-11-2015
– Cải tiến chức năng khai báo chênh lệch lý trình cũ cho phép khai báo linh hoạt tại các khoảng dồn bất kỳ.
-Cải tiến chức năng nối các điểm TIN theo thứ tự, ds nối nhập tương tự trang in .
-Điền ký hiệu lý trình so le 2 bên tuyến, chữ  xoay cùng chiều chữ.

-Xử lý tự động giãn TEXT tránh chồng nhau của các TEXT ở dòng bảng trắc dọc-trắc ngang

-Hiệu chỉnh việc tính toán đào đắp giưã các đường TdnPolyline có bán kính cong.

-Bổ sung thêm khai báo Góc offset của chức năng DLTC

-Cải tiến khai báo tổ hợp các phép tính MHĐH cho phần sang nền.

-Ô ký hiệu đào đắp bổ sung theo thông số thứ tự như DSTT

-Một số hiệu chỉnh khác

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 08-10-2015
– Cải tiến chức năng điền cong đứng DCD để có thể điền nhiều thông số hơn.

-Bổ sung tùy chọn việc đánh số hiệu cọc lặp lại trong từng KM của chức năng Đánh lại toàn bộ cọc DLTBC

-Bổ sung chức năng Kết xuất khối lượng theo hàng cột KLTHC trên bản vẽ của lưới san lấp.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 12-9-2015
– Bổ sung chức năng Lập bảng tổng hợp thiết kế trắc dọc.

-Bổ sung tổ hợp các phép toán cho mô hình địa hình khi xác định cao độ mặt cắt. Các phép toán đó tương tự các phép toán cho đường TdnPolyline khi khai báo mẫu mặt cắt.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 24-7-2015
– Sửa lệnh DTC cho phép điền cao độ cắt ngang đường tuyến bất kỳ.

– Bổ sung trong lệnh LIST của đối tượng mô hình địa hình thông tin về tổng diện tích bề mặt.

– Sửa lỗi PSCDB khi tạo cọc P không xác định trắc ngang.
-Sửa đổi Nối nhà tự động, cho phép nối nhà theo 3 hoặc 4 điểm

-Sửa một số lỗi khác

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 28-10-2014
– Bổ sung thêm thể hiện tô diện tích đào và đắp.
-Sửa đổi bổ sung việc khai báo Kích thước trong mmc.

-Bổ sung việc thống kê khoảng cách đỉnh tuyến trong Bảng yếu tố cong.

-Sửa chữa một số lỗi.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 1-08-2014
– Bổ sung thêm chức năng San nền->Phụ trợ và tra cứu->Tra cứu cao độ đào đắp lô đất-CDLD.
-Sửa chữa một số lỗi đặc biệt là lỗi thoát và sai khi Tạo điểm máy và điểm đo của lệnh DTM.

Đề nghị mọi người cập nhật bản mới.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 2-07-2014
– Bổ sung thêm chức năng Thiết kế->Biến cục bộ->Thay đổi giá trị biến cục bộ-GBCB để chỉ thay đổi riêng biệt từng biến cục bộ một cho các trắc ngang.

-Sửa chữa một số lỗi về Hiệu chỉnh công dọc và các lỗi khác.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 24-05-2014

– Bổ sung thêm 01 kiểu thể hiện khối lượng đào đắp trên bản vẽ.

– Sửa lỗi vẽ đoạn thẳng đoạn cong trong bảng trắc dọc với góc chuyển hướng cực nhỏ. Sửa lỗi không tạo được trắc ngang đầu tiên tại khoảng dồn =0 sau khi đã tính toán.

– Sửa lỗi không mở được một số tệp bản vẽ ANDDesign phiên bản cũ.

– Bổ sung một số tùy chọn làm trơn đường đồng mức của chức năng Tạo đường đồng mức-DM

-Sửa chức năng Tạo khoảng dừng xe DX dẫn đến lỗi không hiện các cọc đã có.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 16-03-2014
-Sửa chức năng Vẽ đường đồng mức từ MHĐH – DM: bỏ lựa chọn vùng giới hạn vẽ. Để giới hạn vùng vẽ trước đó cần chọn vùng đó là Đường biên của MHĐH.
-Sửa chức năng Lọc bớt các điểm cao trình-LCT. Thêm chức năng lọc các điểm gần nhau.

-Sửa chức năng Tạo điểm cao trình theo đường mã hiệu-DTDMH với tên đường mã hiệu gán cho Mô tả của điểm.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 11-02-2014
-Sửa chức năng Điền thông số siêu cao cho phép không điền trên các trắc ngang không bố trí siêu cao.

-Cho phép Hiện 05 khoảng màu mô hình lưới tam giác tự động khi không khai báo các khoảng màu theo độ cao.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 23-1-2014
-Sửa một số lỗi của phần san nền như xác định khối lượng đào đắp làm tròn đúng theo chênh cao các nút, thể hiện các nút cao độ trên biên khi không nằm chính xác trên đường biên.
-Bổ sung thêm tùy chọn thể hiện cao độ tự nhiên trước khi vét hữu cơ cho chức năng Tùy chọn san nền TCSN.

-Bổ sung thêm chức năng Xác định lại vét hữu cơ cho nút cao độ XDVHC để gán lại giá trị chiều sâu vét hữu cơ cho các nút cao độ được chọn theo các vùng vét hữu cơ đã khai báo.
Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 17-12-2013
-Hiệu chỉnh chức năng Thiết kế cống-TKC cho phép thiết kế trắc dọc cống từ cuối lên đầu.

-Bổ sung thêm chức năng Tạo trắc ngang theo danh sách các cọc được chọn-TNC.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 08-12-2013
– Bổ sung thêm chức năng San nền->Xác định biên lô đất theo chân taluy. Chức năng này cho phép xác định gần đúng biên của lô đất hoặc lỗ thủng khi biết polyline xác định chân taluy của nó.

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 1-12-2013
– Chỉnh sửa chức năng Thiết kế->Thiết kế đường->Tạo vạch sơn cho phép tạo theo đối tượng đường tròn, cung tròn và ellipse.
-Chỉnh sửa chức năng Thống kê cọc giải phóng mặt bằng cho phép khai báo mẫu bảng thông kê bằng chức năng Tuyến->Khai báo mẫu bảng

 Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 28-11-2013
– Bổ sung thêm chức năng Thiết kế->Thiết kế đường->Thống kê vạch sơn.

-Chỉnh sửa chức năng Thiết kế->Thiết kế đường->Thiết kế trắc dọc đường phụ cho phép xem trước hình dạng đường phụ sẽ được tạo với các thông số nhập.

-Thay đổi chức năng Thiết kế->Tạo TdnPolyline trên tuyến->Offset tự động đường trên tuyến-OTD thành chức năng Thiết kế->Tạo TdnPolyline trên tuyến->Tạo offset theo đoạn mẫu mặt cắt.

-Thêm chức năng Danh sách cộng gộp khi Hiệu chỉnh đối tượng AND-HCA lưới san lấp cho phép xóa hoặc hiệu chỉnh danh sách các ô lưới được cộng gộp.

-Cho phép thay đổi lại kích thước ô lưới khi Hiệu chỉnh đối tượng AND-HCA bằng việc chọn tùy chọn Gán lại KC hàng, cột cũ của mục Thông số lưới

 

Thông tin cập nhật ANDDesign Version 7.6 ngày 22-11-2013

– Phần san nền có nhiều thay đổi cho phép dịch chỉnh trục ô lưới, ghép ô…, tách phần tính toán và điền các ký hiệu khối lượng đào đắp cho phép hiệu chỉnh số liệu sau tính toán để chính xác hơn trong việc kết xuất số liệu, tốc độ tính toán nhanh hơn, sau khi tính toán lô đất hoặc taluy của lô đất hoặc lỗ thủng cho phép thay đổi đỉnh chia tam giác khi xác định khối lượng theo kiểu tam giác. Có thể thay đổi hướng của hai đường không đào không đắp trong các ô cho phù hợp với thực tế địa hình. Cho phép tính toán xác định được khối lượng vét của các vùng hữu cơ nhỏ nằm hẳn trong 1 ô. Trình tự thực hiện việc tính toán san nền có thay đổi đã được trình bày trong BaiGiang_AndDesign.doc.

– Thay đổi giao diện khai báo mẫu mặt cắt tại mục Mẫu mặt cắt thiết kế để tiện dụng hơn cho người dùng. Cho phép khai báo rãnh khi khai báo dật cơ.

– Phần khai báo Cống dọc khi khai báo mẫu mặt cắt cho phép khai thêm đường tâm cống để cho phép có thể xacd định được tâm cống dọc khi cần vẽ trên trắc ngang tại các vị trí cọc cắt giữa tim giếng thu.

– Thay đổi chức năng Khai báo tọa độ toàn cục của menu Địa hình bằng chức năng Tùy chọn địa hình và cho phép khai báo Lớp, kiểu chữ và chiều cao chữ thể hiện điểm cao trình. Bổ sung chức năng Địa hình->Tạo điểm cao trình->Tạo điểm cao trình bằng chỉ điểm.

– Thay đổi chức năng Phát sinh cọc cho phép phát sinh các cọc trong đoạn thẳng với khoảng cách giữa các cọc trong đọan cong.

– Bổ sung chức năng Thiết kế->Yếu tố cong và siêu cao, mở rộng->Hiệu chỉnh yếu tố cong đứng cho phép hiệu chỉnh các thông số đỉnh cong đứng dưới dạng bảng tổng hợp.

– Sửa lỗi khi chuyển đổi các điểm cao trình của NovaTDN sang AndDesign và một số lỗi khác do khách hàng phát hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *