ANDDesign 2016  (Interface Vietnamese and English)

Run in AutoCad 2015 or 2016 – 64 bit

1. AndTerrain-Phần mềm khảo sát địa hình;
2. AndGeology-Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. AndRoad-Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. AndCanal-Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. AndLev-Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng;

Thông tin về bản cập nhật (Update) xem tại đây.

Đề nghị chọn lại menu DOWNLOAD Đề nghị chọn lại menu DOWNLOAD

ANDDesign Version 7.6

(Run in AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

 Thông tin về bản cập nhật xem tại đây.

Đề nghị chọn lại menu DOWNLOAD Đề nghị chọn lại menu DOWNLOAD

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

ANDSim (bản thương mại) ANDSim (Education)

Driver cho khóa cứng ANDLock

Dùng cho hệ điều hành Windows các phiên bản:
• Windows 10  (x86 và x64)
• Windows 8.1 (x86 và x64)
• Windows 8     (x86 và x64)
• Windows 7     (x86 và x64)

Driver ANDLock ( dùng cho Windows 8 / 8.1 / 10) Driver ANDLock (dùng cho Windows 7 trở xuống) Hướng dẫn sử dụng ANDLock Hướng dẫn cài đặt ANDLock Windows 8/8.1/10

Tài liệu hướng dẫn ANDDesign

Sau khi cài đặt ANDDesign trong thư mục cài đặt có thư mục .Document chứa tài liệu help, tài liệu hướng dẫn sử dụng ANDDesign dưới dạng các bài giảng.